شما در حال مشاهده هستید داستان مهربانی

داستان مهربانی

توسط یکی از خیرین یک عدد لباسشویی به مادر و فرزند محصل اش اهدا گردید.

از لطف و اعتماد شما سپاسگزاریم.

دیدگاهتان را بنویسید