شما در حال مشاهده هستید روایت مهربانی

روایت مهربانی

اهدای بخاری به مادر و فرزندی که هردو از بیمار ی رنج می‌برند.
الهی همیشه خونه دلتون گرم.

خیریه اردیبهشت زنجان حامی خانواده

دیدگاهتان را بنویسید