شما در حال مشاهده هستید یادمان هست

یادمان هست

ولی خاک، تو با او مهربان باش. اگر آتش با او مهربان نبود. اگر زندگی، اگر مرگ با او مهربان نبود. اگر انسان های دیگر با او مهربان نبودند، خاک، تو با او مهربان باش.»

‏- رازهای سرزمین من؛ رضا براهنی

دیدگاهتان را بنویسید