شما در حال مشاهده هستید کودک همسری

کودک همسری

معاونت امور زنان و خانواده #ریاستجمهوری، بیش از ۵ درصد دخترانی که ازدواج می‌کنند، سن زیر ۱۵ سال دارند و این یعنی جمعیت حدود ۲۸ هزار نفری!!! . محرومیت تحصیلی یکی از عوامل اصلی #ازدواجزودهنگام در میان #دختران است. تعداد زیادی از کودکان، به دلیل ناآگاهی ناشی از عدم تحصیل، تن به ازدواج می‌دهند که عواقب ناخوشایند روحی و جسمی برایشان دارد.
.
دخترانی که دچار ازدواج زودهنگام می‌شوند عمدتا مورد خشونت قرار می‌گیرند و آسیبهایاجتماعی بسیاری در انتظارشان است.
.
خیریه اردیبهشت بستری برای حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل و فاقد سرپرست موثر می‌باشد.
.
✔کمک‌ کنیم تا این کودکان بتوانند آینده روشنی برای خود بسازند.
✔تحصیل و آموزش حق همه کودکان است.

دیدگاهتان را بنویسید