رزوهای یخ زده کودکان کار در خیابان‌ها را دریابیم

آ کودکان را دوست بدارید، کودکان کار را بیشتر، چرا که از آن‌ها کودکی‌شان را دزدیده‌اند. 👤جوزف گوبلز روز جهاني حمايت از كودكان كار.و مبارزه با كار كودكان کودکان_کار انجمنحمایتازکودکانکار…

ادامه مطلبرزوهای یخ زده کودکان کار در خیابان‌ها را دریابیم

اهدا لوازم خانگی

 • نویسنده پست:
 • دسته‌بندی پست:دسته‌بندی نشده
 • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه

^^^در روزهایی که تهیه لوازم خانگی کار دشواری هستخانواده های کودکان سختی بسیاری رو تحمل می کنن خیلی از ماها لوازمی مثل یخچال و لباسشویی و … کارکرده و سالم…

ادامه مطلباهدا لوازم خانگی

اهدا پوشاک به کودکان نیازمند

 • نویسنده پست:
 • دسته‌بندی پست:دسته‌بندی نشده
 • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه

^^^اهدا پوشاک به ارزش ۲ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان به خانواده کودکان نیازمند سهممندههزارتومان کودکانرادریابیم کودکان_خیابانی کودکزبالهگرد کودکانبایدکودکی_کنند کودک_کار کودکانفرشتهاند کودک_همسری کودکان_آسمانی کودکانه کودکانه_ها کودکانکارو_خیابان کودکانکار کودکانههایمن کودکانه💑 کودکانبااستعداد…

ادامه مطلباهدا پوشاک به کودکان نیازمند

اهدا گوشت گرم به خانواده کودکان سندرم داون

^^^اهدا ۱۲ کیلوگرم گوشت گوسفندیبه ارزش یک میلیون و دویست هزار تومان به خانواده های کودکان #سندرم_داونو کودکان نیازمند کودکانرادریابیم کودکان_خیابانی کودکزبالهگرد کودکانبایدکودکی_کنند کودک_کار کودکانفرشتهاند کودک_همسری کودکان_آسمانی کودکانه کودکانه_ها کودکانکارو_خیابان کودکانکار…

ادامه مطلباهدا گوشت گرم به خانواده کودکان سندرم داون

اهدا ۱۱ میلیون تومان حق الوکاله

^^^اهدا ۱۱ میلیون تومان حق الوکاله پرونده یکی از خانواده های کودکان نیازمندتوسطوکیلی مهربان که وکالت پرونده مادری تحت خشونت را تقبل نمودند و هیچ هزینه ای دریافت نکردند مهربانی_هست…

ادامه مطلباهدا ۱۱ میلیون تومان حق الوکاله

پرداخت فیش گاز

 • نویسنده پست:
 • دسته‌بندی پست:دسته‌بندی نشده
 • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه

^^^خیر بزرگواری ۳۵۰ هزار تومان از ۷۱۵ هزار تومان بدهی یکی از خانواده ها رو پرداخت کردن ممنون از شمامهربانی هستعشق هست کودکانرادریابیم کودکان_خیابانی کودکزبالهگرد کودکانبایدکودکی_کنند کودک_کار کودکانفرشتهاند کودک_همسری کودکان_آسمانی…

ادامه مطلبپرداخت فیش گاز

پرداخت اجاره بها

 • نویسنده پست:
 • دسته‌بندی پست:دسته‌بندی نشده
 • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه

اول تا پنجم هرماه نوبت مهربانی شما خیرین گرامی استبا کمک های شما میتوانیم بحشی از رنج های خانواده های کودکان نیازمند را به شادی تبدیل کنیم🌹🌹🌹 #سهممنده_هزارتومان خیریهاردیبهشتزنجان نیکوکاری…

ادامه مطلبپرداخت اجاره بها

پرداخت ۵۴۲ هزینه پوشاک، فیش گاز و لوله کشی

 • نویسنده پست:
 • دسته‌بندی پست:دسته‌بندی نشده
 • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه

پرداخت ۵۴۲ هزینه پوشاک، فیش گاز و لوله کشی سهممنده_هزارتومان رمضان ماه_مهربانی اردیبهشت اردیبهشت_ماه کودکانرادریابیم کودکان_خیابانی کودکزبالهگرد کودکانبایدکودکی_کنند کودک_کار کودکانفرشتهاند کودک_همسری کودکان_آسمانی کودکانه کودکانه_ها کودکانکارو_خیابان کودکانکار کودکانههایمن کودکانه💑 کودکانبااستعداد کودکان_خلاق

ادامه مطلبپرداخت ۵۴۲ هزینه پوشاک، فیش گاز و لوله کشی