رزوهای یخ زده کودکان کار در خیابان‌ها را دریابیم

آ کودکان را دوست بدارید، کودکان کار را بیشتر، چرا که از آن‌ها کودکی‌شان را دزدیده‌اند. 👤جوزف گوبلز روز جهاني حمايت از كودكان كار.و مبارزه با كار كودكان کودکان_کار انجمنحمایتازکودکانکار…

ادامه مطلب رزوهای یخ زده کودکان کار در خیابان‌ها را دریابیم

اهدا لوازم خانگی

^^^در روزهایی که تهیه لوازم خانگی کار دشواری هستخانواده های کودکان سختی بسیاری رو تحمل می کنن خیلی از ماها لوازمی مثل یخچال و لباسشویی و … کارکرده و سالم…

ادامه مطلب اهدا لوازم خانگی

اهدا پوشاک به کودکان نیازمند

^^^اهدا پوشاک به ارزش ۲ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان به خانواده کودکان نیازمند سهممندههزارتومان کودکانرادریابیم کودکان_خیابانی کودکزبالهگرد کودکانبایدکودکی_کنند کودک_کار کودکانفرشتهاند کودک_همسری کودکان_آسمانی کودکانه کودکانه_ها کودکانکارو_خیابان کودکانکار کودکانههایمن کودکانه💑 کودکانبااستعداد…

ادامه مطلب اهدا پوشاک به کودکان نیازمند

اهدا گوشت گرم به خانواده کودکان سندرم داون

^^^اهدا ۱۲ کیلوگرم گوشت گوسفندیبه ارزش یک میلیون و دویست هزار تومان به خانواده های کودکان #سندرم_داونو کودکان نیازمند کودکانرادریابیم کودکان_خیابانی کودکزبالهگرد کودکانبایدکودکی_کنند کودک_کار کودکانفرشتهاند کودک_همسری کودکان_آسمانی کودکانه کودکانه_ها کودکانکارو_خیابان کودکانکار…

ادامه مطلب اهدا گوشت گرم به خانواده کودکان سندرم داون

اهدا ۱۱ میلیون تومان حق الوکاله

^^^اهدا ۱۱ میلیون تومان حق الوکاله پرونده یکی از خانواده های کودکان نیازمندتوسطوکیلی مهربان که وکالت پرونده مادری تحت خشونت را تقبل نمودند و هیچ هزینه ای دریافت نکردند مهربانی_هست…

ادامه مطلب اهدا ۱۱ میلیون تومان حق الوکاله

پرداخت فیش گاز

^^^خیر بزرگواری ۳۵۰ هزار تومان از ۷۱۵ هزار تومان بدهی یکی از خانواده ها رو پرداخت کردن ممنون از شمامهربانی هستعشق هست کودکانرادریابیم کودکان_خیابانی کودکزبالهگرد کودکانبایدکودکی_کنند کودک_کار کودکانفرشتهاند کودک_همسری کودکان_آسمانی…

ادامه مطلب پرداخت فیش گاز

پرداخت اجاره بها

اول تا پنجم هرماه نوبت مهربانی شما خیرین گرامی استبا کمک های شما میتوانیم بحشی از رنج های خانواده های کودکان نیازمند را به شادی تبدیل کنیم🌹🌹🌹 #سهممنده_هزارتومان خیریهاردیبهشتزنجان نیکوکاری…

ادامه مطلب پرداخت اجاره بها

پرداخت ۵۴۲ هزینه پوشاک، فیش گاز و لوله کشی

پرداخت ۵۴۲ هزینه پوشاک، فیش گاز و لوله کشی سهممنده_هزارتومان رمضان ماه_مهربانی اردیبهشت اردیبهشت_ماه کودکانرادریابیم کودکان_خیابانی کودکزبالهگرد کودکانبایدکودکی_کنند کودک_کار کودکانفرشتهاند کودک_همسری کودکان_آسمانی کودکانه کودکانه_ها کودکانکارو_خیابان کودکانکار کودکانههایمن کودکانه💑 کودکانبااستعداد کودکان_خلاق

ادامه مطلب پرداخت ۵۴۲ هزینه پوشاک، فیش گاز و لوله کشی