شما در حال مشاهده هستید اهدا بخاری

اهدا بخاری

اهدا سه عدد بخاری به سه خانواده از کودکان نیازمند به ارزش یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
شماره کارت خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید