۱۴ آذر روز جهانی داوطلبان گرامی باد.

وقتی کاری رو برای شادی کودکان رنج دیده بدون انتظار تشویق یا پاداشی انجام میدیم، یه حس رضایت درونی بهمون دست میده.کار داوطلبی تو خیریه اردیبهشت برای نشوندن لبخند رو…

ادامه مطلب۱۴ آذر روز جهانی داوطلبان گرامی باد.