پرونده ۲۰۱

سه کودکی که تحت سرپرستی پدری می باشند که به علت داشتن مشکلات روحی قادر به کارکردن نمی باشد، از طرفی مادرشان نیز خانه را ترک نموده و کودکان خود…

ادامه مطلب پرونده ۲۰۱

پرونده ۲۰۵

دو کودک دختری که تحت تکفل مادرشان می باشند مادری که دلسوزانه جوانی خود را به پای کودکان فدا می کند تا تنها درد نداشتن پدری را تحمل کنند که…

ادامه مطلب پرونده ۲۰۵

پرونده ۲۱۴

پرونده 214 دو کودک به علت اعتیاد از داشتن خانه ای پر مهر ومحبت و صفای پدر مادر خود محروم هستند. اینک که پدر تنهایشان گذاشته و به خاطر مصرف…

ادامه مطلب پرونده ۲۱۴

پرونده ۲۰۹

سه کودکی که پدرشان خانه را ترک نموده و در حال حاضر تحت سرپرستی مادرخود هستند. مادری که به تنهایی بار مشکلات سه فرزند خود را به دوش گرفته و…

ادامه مطلب پرونده ۲۰۹

پرونده ۲۰۲

نوجوانی که به لحاظ جسمی دارای مشکل بینایی است و تحت سرپرستی پدری که خود از مشکل روحی و اعصاب و روان رنج می برد و به همین امر چندان…

ادامه مطلب پرونده ۲۰۲

پرونده ۲۰۶

کودکانی که تحت سرپرستی مادر می باشند و به علت نداشتن پدر از چشیدن لذت بسیاری از امکانات رفاهی دور می باشند مادر خانواده دارای دو فرزند است که در…

ادامه مطلب پرونده ۲۰۶

پرونده ۲۰۷

     دو کودکی که به علت نداشتن سرپرست و درآمد مکفی از تحصیل محروم هستند. کودکی که با داشتن مهارت و استعداد فراوان اکنون نتوانسته در کلاس اول دبستان…

ادامه مطلب پرونده ۲۰۷