پرونده ۲۰۱

سه کودکی که تحت سرپرستی پدری می باشند که به علت داشتن مشکلات روحی قادر به کارکردن نمی باشد، از طرفی مادرشان نیز خانه را ترک نموده و کودکان خود…

ادامه مطلبپرونده ۲۰۱

پرونده ۲۰۵

 • نویسنده پست:
 • دسته‌بندی پست:دسته‌بندی نشده
 • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه

دو کودک دختری که تحت تکفل مادرشان می باشند مادری که دلسوزانه جوانی خود را به پای کودکان فدا می کند تا تنها درد نداشتن پدری را تحمل کنند که…

ادامه مطلبپرونده ۲۰۵

پرونده ۲۱۴

 • نویسنده پست:
 • دسته‌بندی پست:دسته‌بندی نشده
 • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه

پرونده 214 دو کودک به علت اعتیاد از داشتن خانه ای پر مهر ومحبت و صفای پدر مادر خود محروم هستند. اینک که پدر تنهایشان گذاشته و به خاطر مصرف…

ادامه مطلبپرونده ۲۱۴

پرونده ۲۰۹

 • نویسنده پست:
 • دسته‌بندی پست:دسته‌بندی نشده
 • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه

سه کودکی که پدرشان خانه را ترک نموده و در حال حاضر تحت سرپرستی مادرخود هستند. مادری که به تنهایی بار مشکلات سه فرزند خود را به دوش گرفته و…

ادامه مطلبپرونده ۲۰۹

پرونده ۲۰۲

 • نویسنده پست:
 • دسته‌بندی پست:دسته‌بندی نشده
 • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه

نوجوانی که به لحاظ جسمی دارای مشکل بینایی است و تحت سرپرستی پدری که خود از مشکل روحی و اعصاب و روان رنج می برد و به همین امر چندان…

ادامه مطلبپرونده ۲۰۲

پرونده ۲۰۶

کودکانی که تحت سرپرستی مادر می باشند و به علت نداشتن پدر از چشیدن لذت بسیاری از امکانات رفاهی دور می باشند مادر خانواده دارای دو فرزند است که در…

ادامه مطلبپرونده ۲۰۶

پرونده ۲۰۷

 • نویسنده پست:
 • دسته‌بندی پست:دسته‌بندی نشده
 • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه

     دو کودکی که به علت نداشتن سرپرست و درآمد مکفی از تحصیل محروم هستند. کودکی که با داشتن مهارت و استعداد فراوان اکنون نتوانسته در کلاس اول دبستان…

ادامه مطلبپرونده ۲۰۷