شما در حال مشاهده هستید همه این اتفاقات خوب فقط و فقط با قلب های مهربان شما ممکن هست

همه این اتفاقات خوب فقط و فقط با قلب های مهربان شما ممکن هست

در اسفندماه کلی هم هزینه درمان و شیرخشک و پوشاک و لوازم منزل و … به خانواده ها اهدا شد

از ترخیص کودکی که در بیمارستان بخاطر هزینه ها مونده بود تا هزینه های فیزیوتراپی کودکمان و تهیه پوشک و شیرخشک برای نوزاد مادر روستایی که دچار سرطان هست، پرداخت هزینه لیزر درمانی دخترمان که صورتش سوخته و هزینه های پانسمان و پزشکی پدری که پای دیابتی داره تا پرداخت اجاره بها چندین خانواده دارای کودک کوچک که سر هرماه منتظر مهرورزی شما هستند.

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶

شماره کارت خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید