شما در حال مشاهده هستید اهدا شیرخشک

اهدا شیرخشک

هر ماه شیرخشک و پوشک و حتی شیر معمولی که بعضی از کودکان نمیتونن شیرخشک بخورن رو توسط مبالغی که شما مهربانان به خیریه‌ اردیبهشت واریز میکنید تامین میکنیم

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶

شماره کارت خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید