شما در حال مشاهده هستید گزارش عملکرد سه ماهه پاییز ۱۴۰۲

گزارش عملکرد سه ماهه پاییز ۱۴۰۲

جمع کل کمک های نقدی و غیر نقدی خیریه اردیبهشت زنجان: ۳۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
در سه ماهه مهر، آبان و آذر ۱۴۰۲
کمک هزینه مسکن : 52 میلیون و 400 هزار
اداری و پشتیبانی: 31 میلیون تومان
پوشاک: 7 میلیون و 100 هزار تومان
پوشک بچه: 2 میلیون تومان
تحصیلی: 27 میلیون تومان
درمانی: 27 میلیون تومان
شیرخشک: 5 میلیون و 500 هزار تومان
کمک هزینه مسکن : 52 میلیون و 500 هزار تومان
لوازم ضروری منزل: 7 میلیون و 600 تومان
مواد غذایی: 108 میلیون تومان


۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
شماره کارت خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید