شما در حال مشاهده هستید حامی باشیم

حامی باشیم

کودکی ۳ ساله داریم که معلولیت دارن و در این سال ها با کمک شما توانستیم بخشی از هزینه های داروی این کودک را پرداخت کنیم و به مادرشان کمک کنیم.

پرداخت یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان هزینه دارو

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
شماره کارت خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید