شما در حال مشاهده هستید برای تامین هزینه خرید ۴۰ قوطی شیرخشک و ۲۰ بسته مای بی بی (پوشک) به ۶ میلیون تومان مشارکت شما نیازمندیم

برای تامین هزینه خرید ۴۰ قوطی شیرخشک و ۲۰ بسته مای بی بی (پوشک) به ۶ میلیون تومان مشارکت شما نیازمندیم

هر ماه ۱۰ کودک نیازمند هرکدام ۴ قوطی شیرخشک از خیریه اردبیهشت دریافت میکنند و برای ۱۰ کودک دیگر هرکدام ۲ بسته‌ مای بی بی (پوشک) اهدا میشود.

ما برای تامین هزینه خرید ۴۰ قوطی شیرخشک و ۲۰ بسته مای بی بی (پوشک) به ۶ میلیون تومان مشارکت شما نیازمندیم

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶

شماره کارت خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید