شما در حال مشاهده هستید پرداخت هزینه آزمایش و ویزیت کودکی بیمار

پرداخت هزینه آزمایش و ویزیت کودکی بیمار

پرداخت هزینه آزمایش و ویزیت کودکی بیمار که سرپرستی معتاد می باشند.

خیریه اردیبهشت با کمک های شما مردم نیک اندیش به حمایت از کودکان نیازمند ادامه میدهد.

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶

شماره کارت خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید