شما در حال مشاهده هستید حامی کودک ۱۸ ماهه باشیم

حامی کودک ۱۸ ماهه باشیم

به قلب های مهربان شما ایمان داریم

کودک ۱۸ ماهه مادری تنها و بی پناه را میخواهیم ۶ ماه حمایت کنیم.

هزینه شیرخشک و پوشک ۶ ماه ۴ میلیون تومان می باشد.

کودک بدلیل مشکل مغزی تحت درمان و قادر به راه رفتن نمی باشد و دیرآموز است و مادر نیازمند یک کالسکه می باشد.


جمعا به ۶ میلیون تومان یاری شما نیازمندیم.

دیدگاهتان را بنویسید