شما در حال مشاهده هستید گزارش عملکرد شش ماهه اول ۱۴۰۲ خیریه اردیبهشت زنجان

گزارش عملکرد شش ماهه اول ۱۴۰۲ خیریه اردیبهشت زنجان

گزارش عملکرد شش ماهه اول ۱۴۰۲ خیریه اردیبهشت زنجان
اسباب بازی: 35 میلیون تومان
پوشاک: 32 میلیون و 500 هزارتومان
پوشک بچه : 6 میلیون و 300 هزار تومان
تحصیلی: 5 میلیون تومان
درمانی: 52 میلیون تومان
شیرخشک: 9 میلیون و 500 هزارتومان
کمک هزینه مسکن(اجاره بها و پول پیش): 53 ملیون تومان
مواد غذایی: 81 میلیون تومان
اداری و پشتیبانی: 36 میلیون و 700 هزارتومان
جمع کل: 310 میلیون تومان

دیدگاهتان را بنویسید