شما در حال مشاهده هستید حامی خانواده ای نیازمند که بر اثر حادثه دچار شکستگی شدید در پا شده اند، باشیم

حامی خانواده ای نیازمند که بر اثر حادثه دچار شکستگی شدید در پا شده اند، باشیم

اینبار همراه دو پدر عزیز و پسر قوی و تلاشگر خانواده ی اردیبهشت جهت انجام فیزیوتراپی به مبلغ ۶میلیون تومان خواهیم بود. هر سه عضو عزیز خانواده ی اردیبهشت بر اثر حادثه دچار شکستگی شدید در پای خود شده‌اند و برای ادامه ی مسیر زندگی به امید و دلگرمی ما چشم بسته اند.

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶

شماره کارت خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید