شما در حال مشاهده هستید پرداخت یک میلیون تومان هزینه فیزیوتراپی برای صورت کودک ناشنوا

پرداخت یک میلیون تومان هزینه فیزیوتراپی برای صورت کودک ناشنوا

پرداخت یک میلیون تومان هزینه فیزیوتراپی برای صورت کودک ناشنوایی که بعد از کاشت حلزون دچار افتادگی شده بود
از لطف و حمایت شما سپاسگزاریم

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
شماره کارت خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید