شما در حال مشاهده هستید اهدا ۱۰ بسته موادغذایی توسط یکی از نیکوکاران به خیریه اردیبهشت

اهدا ۱۰ بسته موادغذایی توسط یکی از نیکوکاران به خیریه اردیبهشت

از حمایتهای شما نیکوکاران عزیز ممنونیم
اهدا 10 بسته موادغذایی توسط یکی از نیکوکاران به خیریه اردیبهشت شامل برنج، چای، ماکارونی، روغن، رب و…

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
شماره کارت خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید