شما در حال مشاهده هستید اهدا تنقلات توسط یکی از خیرین گرامی جهت توزیع میان کودکان نیازمند

اهدا تنقلات توسط یکی از خیرین گرامی جهت توزیع میان کودکان نیازمند

اهدا تنقلات توسط یکی از خیرین گرامی جهت توزیع میان کودکان نیازمند
ایشان هرماه این کار خوب رو مرتب انجام میدن
از همه شما سپاسگزاریم


۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
شماره کارت خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید