شما در حال مشاهده هستید پرداخت مبلغ ۱۰ میلیون تومان جهت حمایت ۷ ماهه مادری رنج دیده با حمایت خیرین گرامی

پرداخت مبلغ ۱۰ میلیون تومان جهت حمایت ۷ ماهه مادری رنج دیده با حمایت خیرین گرامی

از قلب های مهربان شما ممنونیم
با کمک شما پویش با موفقیت به اتمام رسید
مبلغ 10 میلیون تومان جهت حمایت 7 ماهه مادری رنج دیده با موفقیت تامین شد.


۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶

شماره کارت خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید