شما در حال مشاهده هستید پرداخت ۵ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان هزینه ۳۷ جلسه فیزیوتراپی کودک تحت پوشش خیریه اردیبهشت با کمک خیرین گرامی

پرداخت ۵ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان هزینه ۳۷ جلسه فیزیوتراپی کودک تحت پوشش خیریه اردیبهشت با کمک خیرین گرامی

با کمک و حمایت شما ممکن شد
کودک دارای بیماری ژنتیکی نادر میباشد که اگر پاها مداوم فیزیوتراپی نشوند باعث از کار افتادگی و معلولیت کودک میشود

5میلیون و 920 هزار تومان هزینه 37 جلسه فیزیوتراپی کودک تحت پوشش خیریه اردیبهشت پرداخت گردید.

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶

شماره کارت خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید