شما در حال مشاهده هستید نیازمند حمایت شما برای خرید عینک برای امیرحسین کودک نیازمند دچار مشکل بینایی، هستیم

نیازمند حمایت شما برای خرید عینک برای امیرحسین کودک نیازمند دچار مشکل بینایی، هستیم

برای امیرحسین کودک دچار مشکل بینایی نیازمندتهیه عینک هستیم
هزینه عینک یک میلیون و 500 هزار تومان برآورد شده است

پدر معتاد به شیشه و مستاجر و ساکن یکی از مناطق حاشیه ای زنجان می باشند…

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
شماره کارت خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید