شما در حال مشاهده هستید گزارش عملکرد سه ماهه زمستان خیریه اردیبهشت ۱۴۰۱

گزارش عملکرد سه ماهه زمستان خیریه اردیبهشت ۱۴۰۱

اداری و پشتیبانی: میلیون 33 و 700 هزار

پوشاک: 41 میلیون تومان

پوشک بچه : 2 میلیون و 400

تحصیلی: 2 میلیون و 800

درمانی: 12 میلیون و 800

شیرخشک: 6 میلیون تومان

کمک هزینه مسکن:57 میلیون تومان

لوازم خانگی: 2 میلیون و 700

مواد غذایی: 55 میلیون و 600

مجموع: ۲۱۴ میلیون تومان

گزارش عملکرد سه ماهه زمستان خیریه اردیبهشت

دیدگاهتان را بنویسید