شما در حال مشاهده هستید پرداخت زکات فطریه به کودکان نیازمند

پرداخت زکات فطریه به کودکان نیازمند

پرداخت زکات فطریه به کودکان نیازمند

شماره کارت جهت زکات فطریه:
۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
شماره کارت پرداخت کفاره روزه:
5022-2970-0019-2133

خیریه اردیبهشت زنجان

💖💖💖
لینک پرداخت امن آنلاین وب سایت:
https://ordibeheshtcharity.ir/online-payment

گزارش ماهیانه محل هزینه ها را در بخش گزارش عملکرد وب سایت خیریه اردیبهشت مشاهده کنید👇
ordibeheshtcharity.ir

خیریه اردیبهشت زنجان با مجوز رسمی از سازمان بهزیستی به شماره ثبت 912 فعالیت می کند
@ordibeheshtcharity

دیدگاهتان را بنویسید