شما در حال مشاهده هستید پویش تهیه لباس و کفش عیدنوروز برای ۴۰ کودک تحت پوشش خیریه اردیبهشت زنجان

پویش تهیه لباس و کفش عیدنوروز برای ۴۰ کودک تحت پوشش خیریه اردیبهشت زنجان

پویش تهیه لباس و کفش عیدنوروز برای ۴۰ کودک تحت پوشش خیریه اردیبهشت زنجان

کاری کنیم بچه ها با خریدن لباس و کفش نو خوشحال بشن.
به قلب های مهربان شما ایمان داریم.


۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶

شماره کارت خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید