شما در حال مشاهده هستید پرداخت قسط اول مسکن ملی مادر ی با سه فرزند کوچک به ۴۰ میلیون تومان با کمک خیرین گرامی

پرداخت قسط اول مسکن ملی مادر ی با سه فرزند کوچک به ۴۰ میلیون تومان با کمک خیرین گرامی

به لطف حمایت های شما توانستیم
مبلغ 40 میلیون تومان قسط اول مسکن ملی مادری با سه فرزند کوچک را پرداخت کنیم.

از لطف و اعتماد شما سپاسگزاریم.

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
شماره کارت خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید