شما در حال مشاهده هستید حامی باشیم

حامی باشیم

قراره این دفعه با کمک شما برای ۵۰ دانش آموز محروم در مقاطع ابتدایی و راهنمایی نوشت افزار تهیه کنیم.
به قلب های مهربان شما ایمان داریم.
قیمت هر بسته ۴۰۰ هزار تومان.
۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید