شما در حال مشاهده هستید داستان مهربانی

داستان مهربانی


دختری 6 ساله به علت مشکلی در گلو باید جراحی شود
پدرشان کارگر ساده و در منزلی استیجاری سکونت دارند
دارای 2 برادر هستند که برادر بزرگتر هم دچار بیماری قلبی پیشرفته است و دائما زیر نظر پزشک هستند.
هزینه جراحی دخترمان 5 میلیون تومان میباشد
به قلب های مهربان شما ایمان داریم.

دیدگاهتان را بنویسید