شما در حال مشاهده هستید گزارش عملکرد سه ماهه زمستان

گزارش عملکرد سه ماهه زمستان

 با لطف وحمایت شما در فصل زمستان سال ۱۴۰۰ توانستیم خدماتی به ارزش ۱۸۴ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان به کودکان نیازمند ارائه دهیم.
این اتفاق های خوب جز با مهربانی های شما ممکن نبود
می‌دانیم شما خریدار دلهای شکسته و انسان های بی پناه هستید
از لطف شما سپاسگزاریم.

پوشاک:
23 میلیون و 260 هزار تومان

تحصیلی:
2 میلیون و 500 هزار تومان

درمانی:
73 میلیون تومان

شیرخشک:
54 عدد به مبلغ 2 میلیون و 350 هزار تومان

غذای گرم:
10 میلیون و 500 هزار تومان ، 225 پرس

اداری و پشتیبانی:
22 میلیون و 270 هزار تومان

کمک هزینه مسکن:
23 میلیون و 400 هزار تومان به تعداد 35 عدد

لوازم خانگی:
4 میلیون و 350 تومان به تعداد 4 عدد

مواد غذایی:
22 میلیون و 600 هزار تومان
45 نفر

دیدگاهتان را بنویسید