شما در حال مشاهده هستید شب قدر مرا دریاب

شب قدر مرا دریاب

آرزوهـا
پیله هایی در دل هستند
که با امید پروانه ای
بال گشوده
و بسوی خدا اوج میگیرند
امیدواریم
در این شب زیبـا
پروانه آرزوهایتان بر زیباترین
گلهای اجابت بنشیند🕊🙏🏻🦋🌺

https://aparat.com/v/ZeR8y

دیدگاهتان را بنویسید