شما در حال مشاهده هستید گزارش عملکرد سه ماهه سوم ۱۴۰۰

گزارش عملکرد سه ماهه سوم ۱۴۰۰

خیرین گرامی گزارش عملکرد مهر، آبان و آذر ۱۴۰۰ خیریه اردیبهشت که حاصل حمایت های شما عزیزان از کودکان و خانواده های آنان میباشد به شرح ذیل ارائه می‌گردد.
مواد غذایی:
(برنج، گوشت، روغن و …)
441,773,000 ریال
تعداد:134

کمک هزینه مسکن:(اجاره بها، پول پیش و قسط مسکن )
242,800,000 ریال
تعداد:36

غذای گرم:
69,850,000 ریال
تعداد: 225

شیرخشک:
23,440,000 ریال
تعداد:60

درمانی:
128,570,000 ریال
تعداد:16

پوشک بچه:
9,000,000 ریال
تعداد:8 عدد

پوشاک:
(لباس گرم، کیف و کفش)
82,800,000 ریال
تعداد 60

اداری و پشتیبانی:
152,526,000 ریال

لوازم خانگی:
84,500,000 ریال
۴ مورد

تحصیلی:
520,110,000 ریال
۱۳۰ مورد

جمع کل: ۱۷۵ میلیون و ۵۳7 هزار تومان

دیدگاهتان را بنویسید