شما در حال مشاهده هستید یادمان هست

یادمان هست

آسمانی پر از ستاره و دشتی پر از گل
تقدیم به آنی که بهشت زیر پایش جای دارد
به مادرم که مهرش تا ابد در دلم جای دارد.

دیدگاهتان را بنویسید