شما در حال مشاهده هستید یلدا به شرط مهربانی

یلدا به شرط مهربانی

با کمک شما میخواهیم ۸۰ پک مواد غذایی ویژه شب یلدا تدارک ببینیم
برای تهیه هر پک ۵۰۰ هزار تومان نیاز هست.

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید