شما در حال مشاهده هستید کودک آزاری هرگز از ذهن کودکان پاک نمی شود

کودک آزاری هرگز از ذهن کودکان پاک نمی شود

کودک آزاری را به شماره تلفن ۱۲۳ ، اورژانس اجتماعی اطلاع دهید
.
.
کودک آزاری هرگز از ذهن کودکان پاک نمی شود

دیدگاهتان را بنویسید