شما در حال مشاهده هستید خرید سمعک

خرید سمعک

با دستان پرتوان شما سمعک برای کودک ۴ ساله ناشنوا خریداری و اهدا گردید.
ممنون قلب های مهربان شما هستیم.

دیدگاهتان را بنویسید