شما در حال مشاهده هستید داستان مهربانی

داستان مهربانی

میتونیم با اهدا گوشی کارکرده سالم باعث بشیم کودکی به تحصیل برگرده.

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید