شما در حال مشاهده هستید اهدا بسته های مواد غذایی

اهدا بسته های مواد غذایی

نتیجه حمایت شما خیرین گرامی
در تیر، مرداد و شهریور ۱۴۰۰
اهدا 78 بسته مواد غذایی به خانواده کودکان نیازمند
به مبلغ 28 میلیون و 890 هزار تومان
اهدا گردید.

دیدگاهتان را بنویسید