شما در حال مشاهده هستید سهم من ده هزار تومان

سهم من ده هزار تومان

توسط کمک های ماهیانه شما میتونیم کودکان رو بصورت مستمر حمایت کنیم.

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید