شما در حال مشاهده هستید حامی باشیم

حامی باشیم

خیرین گرامی برای یک خانواده که پدر بعلت اعتیاد ترکشان کرده
یک عدد آبگرمکن دیواری نو یا دست دوم سالم نیاز هست
قیمت آبگرمکن نو حدود ۲.۵ میلیون تومان است.

مبالغ اضافه بر هزینه تامین این پرونده صرف پرونده های دیگر میشود.

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید