شما در حال مشاهده هستید بیا تا در آغوش هم بگرییم

بیا تا در آغوش هم بگرییم

کودکان بیشترین آسیب را از جنگ می بینند.

دیدگاهتان را بنویسید