شما در حال مشاهده هستید فرد دارای اوتیسم چه رفتارهای متفاوتی دارد؟

فرد دارای اوتیسم چه رفتارهای متفاوتی دارد؟

سفیر و صدای اتیسم باشیم.

خیریه حمایت از کودکان اتیسم در زنجان:
زنجان خیابان صفا نبش کوچه دشتی انجمن خیریه اتیسم زنجان
تلفن : ۰۲۴۳۳۴۶۲۹۳۹

دیدگاهتان را بنویسید