شما در حال مشاهده هستید یا علی نام تو بردم نه غمی ماند و نه همی

یا علی نام تو بردم نه غمی ماند و نه همی

یا علی نام تو بردم نه غمی ماند و نه همی

@mhb110_1

https://aparat.com/v/gcnWF

دیدگاهتان را بنویسید