شما در حال مشاهده هستید یلدا برای همه

یلدا برای همه

به انسان دوستی شما ایمان داریم .

خیرین گرامی شما می توانید اقلام اهدایی خود را با هماهنگی به دفتر خیریه اردیبهشت تحویل نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید