شما در حال مشاهده هستید السلام علیکم یا اهل بیت النبوه

السلام علیکم یا اهل بیت النبوه


«پیامبر اکرم – صلی الله علیه و آله – فرمود: کسی که شب را به روز آورد و به امور مسلمانان رسیدگی نکند، پس از مسلمانان نیست و نیز هر که بشنود مردی از مسلمین فریاد رسی می خواهد و به او پاسخ ندهد، از مسلمین نیست».

«الکافی، ج 2، ص 164»

دیدگاهتان را بنویسید