شما در حال مشاهده هستید همنوا با سفره های بی طعام

همنوا با سفره های بی طعام

در این روزها که امکان سفر اربعین میسر نیست، بیایین کودکان نیازمند رو با احسان خودمون شاد کنیم.
بیایید مهربانی را جاری کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید