شما در حال مشاهده هستید ۱۰ مهر روز جهانی سالمند گرامی باد.

۱۰ مهر روز جهانی سالمند گرامی باد.

بزرگترها مایه خیر و برکت زندگی هستند.
کسی را فراموش نکنیم.

دیدگاهتان را بنویسید