شما در حال مشاهده هستید ماه میهمانی خدا مبارک

ماه میهمانی خدا مبارک

کودکان #نیازمند را #میهمان #سفره های #افطاری خود کنیم.

ماه مبارک رمضان فرصتی برای مهربانی —–
۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶

دیدگاهتان را بنویسید