شما در حال مشاهده هستید حامی در شبهای قدر

حامی در شبهای قدر

در این روزهای خوب و عزیز
حامی کودکان نیازمند باشیم

کودکانی که مادرانشان توانایی تهیه مایحتاج زندگی را ندارند
کودکانی که …

دیدگاهتان را بنویسید