شما در حال مشاهده هستید خوب خود باش …

خوب خود باش …


مقایسه و #مسابقه با دیگران  که مشکل بسیاری از ماست، نکات ظریفی دارد که #دکتر_هولاکویی در این کلیپ به آن اشاره ای گذرا می کند. از لحاظ ایشان:
⁣⁣⁣
این فکر که من باید بهترین باشم بدبختی و #گرفتاری است
⁣⁣
شعار خیلی خوب در اینجا اینست که خوب خود باش، بهتر از دیگران نباش، بهترین بدبختی است.
⁣⁣ پس ما قرار است متوسط باشیم پس این تصور که من باید بهترین مهمانیو بدم یا بهترین بچه ها رو داشته باشم و…نگاهی بسیار غلط و ویرانگر است.⁣⁣ ⁣⁣
اینکه ما در یک زمینه ای بهترین شدیم موضوع دیگریست ولی به دنبال #بهترین رفتن بدون تردید اشتباه بزرگی است. ⁣⁣⁣

دیدگاهتان را بنویسید